Komunikat rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu

W maju i czerwcu w katedrze toruńskiej odbędą się święcenia prezbiteratu i diakonatu. W związku z tym rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej wystosował komunikat.
KOMUNIKAT
W myśl przepisu prawa kanonicznego (kan. 1043 KPK) podaje się do publicznej wiadomości,
że diakoni:

 • Dominik Kabaczyński, pochodzący z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu,
 • Bartosz Kwiatkowski, pochodzący z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie,
 • Paweł Lewandowski, pochodzący z parafii pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny Kowalskiej w Toruniu,
 • Jan Melzacki, pochodzący z parafii pw. Św Anny w Radzyniu Chełmińskim,
 • Piotr Skiżyński, pochodzący z parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie,
 • Dawid Sugalski, pochodzący z parafii pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim,
 • Przemysław Witkowski, pochodzący z parafii pw. Św. Walentego w Łążynie,
 • Witold Ziętarski, pochodzący z parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu

mają w najbliższym czasie otrzymać święcenia kapłańskie, natomiast akolici:

 • Mateusz Archita, pochodzący z parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie,
 • Mateusz Bartkowski, pochodzący z parafii pw. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie,
 • Michał Kowałkowski, pochodzący z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie,
 • Paweł Orłowski, pochodzący z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Przełęku

mają w najbliższym czasie otrzymać święcenia diakonatu.

Gdyby ktoś wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie sprzeciwiającej się udzieleniu tym kandydatom święceń, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić o tym miejscowego duszpasterza, kurię diecezjalną lub rektora seminarium duchownego. Wszystkim wiernym poleca się, aby gorąco modlili się za mających otrzymać święcenia oraz o to, aby Pan Bóg wzbudził wśród młodzieży liczne i dobre powołania kapłańskie.

ks. dr hab. Stanisław Adamiak
rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej

Add a Comment