Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. mgr lic. Krzysztof Adam Rynkowski, ur. 4 sierpnia 1971r. w Działdowie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1998r. w Toruniu.

  • Proboszcz parafii św. Wojciecha w Działdowie od 1 lipca 2022 r.

Wikariusz:

Ks. mgr lic. Mariusz Ciesielski, święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 2015 r. w Toruniu.

Rezydent:

Ks. Kanonik mgr Adam Filarski, ur. 5 listopada 1948r. w Lubawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego- Ordynariusza Chełmińskiego, 21 maja 1972 roku w Katedrze Pelplińskiej.

  • Proboszcz parafii św. Wojciecha w Działdowie od 1 lipca 1999r. do 1 lipca 2022r.
  • Kanonik Gremialny Nowomiejskiej Kapituły Kolegiackiej św. Tomasza.
  • Ks. Kanonik pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Trzeźwości i opiekuna grup Anonimowych Alkoholików.