Ruch Rodzin Nazaretańskich

KIM JESTEŚMY

W Kościele jest wiele dróg. Jedną z nich jest wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich powstała w 1985 r. w Warszawie z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Buczela oraz grupy osób świeckich, pragnących pogłębienia osobistej relacji z Panem Bogiem i dzięki temu – realizowania powołania do świętości w zwykłym, codziennym życiu.

Dlaczego chcemy podążać akurat tą drogą?
Każdy z nas mógłby osobiście odpowiedzieć na to pytanie, bo każdego z nas inaczej Pan Bóg prowadzi. Jednak wszyscy ci, którzy czują się związani ze wspólnotą RRN, akceptują jej duchowość, odkrywają w niej szczególną wartość i pomoc w dążeniu do zjednoczenia z Panem Bogiem.


NASZA TOŻ
SAMOŚĆ

Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy nas, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

1. Pragniemy, by centrum naszego życia stanowiła Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny, udział w Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają nas prowadzić do eucharystycznego stylu życia.

2. Ruch powstawał wokół konfesjonału. Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, korzystamy często, przynajmniej raz w miesiącu, z Sakramentu Pokuty i Pojednania, który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.

3. Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja” (J 19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragniemy żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrujemy drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

4. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania bł. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia się Maryi.

5. Pragnienie życia duchowością Ruchu możemy potwierdzić przez złożenie Aktu oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.

6. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.

7. Kapłani posługujący w Ruchu tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.


RRN W DIECEZJA TORUŃSKIEJ

Początki RRN w Diecezji Toruńskiej sięgają od 2002 roku. Moderatorem Ruchu w naszej diecezji jest ks. Sylwester Ćwikliński.

RRN W DZIAŁDOWIE

Na spotkania zapraszamy wszystkich: rodziny, osoby samotne, młodzież i dzieci. Każdy może się w naszej wspólnocie odnaleźć.

Jest ona miejscem spotkania dla tych, którzy już Boga „odnaleźli” i tych, którzy uwikłani w różne problemy dopiero Go szukają. Oprócz cotygodniowych spotkań zapraszamy także na rekolekcje w czasie wakacji letnich i zimowych, dni skupienia, pielgrzymki.

Duchowym opiekunem Ruchu Rodzin Nazaretańskich w naszej parafii jest ks. Łukasz Snopek.

Spotykamy się w czwartki na Mszy św. o godz. 18.00 w Kościele, a po Mszy w salce pod plebanią.

Więcej informacji na temat RRN na stronie ogólnopolskiej:
http://www.rrn.info.pl/