Intencje Mszy św.

                         Intencje Mszy św. (4 – 10.12.2022r.)

4.12 – niedziela

7.30 – 1/ – w intencji członkiń Róży Różańcowej

           2/ – w intencji Męskiej Róży Różańcowej

           3/ – + Wandę

9.00 – 1/ – + Bernarda Domżalskiego

           2/ – + rodziców Stefanię i Edmunda Zomkowskich oraz zmarłych z rodziny

10.30 – + rodziców Mariannę i Kazimierza Komur, Dariusza i Małgorzatę Wawrzyn

12.00 – + Jerzego Gurzyńskiego (18 rocz.)

17.00 – 1/ – + Tadeusza Maciejewskiego (1 rocz.)

             2/ – + Artura Stachowicza

5.12 – poniedziałek

7.00 – 1/ – + Barbarę Jakubowską

           2/ – + Artura Stachowicza

18.00 – 1/ – + Czesława Gerwatowskiego (18 rocz.)

             2/ – + Stanisława Płocharskiego (2 rocz.)

             3/ – + Wandę

6.12 – wtorek

7.00 – 1/ – + Wandę

           2/ – + Irenę (10 rocz.) i Jana (7 rocz.) Wiśniewskich

18.00 – 1/ – + Wandę (1 rocz.), Kazimierza i Ryszarda Szulc, Danutę Młynarczyk

                        i Zofię Dąbrowską

             2/ – + Artura Stachowicza (koniec Mszy św. gregoriańskiej)

7.12 – środa

7.00 – + Wandę

18.00 – 1/ – w intencji Róży Różańcowej Rodziców modlących się za dzieci

             2/ – + Teresę Sowińską (10 rocz.) oraz zmarłych z rodziny

             3/ – + Andrzeja Chilińskiego i rodziców z obojga stron

8.12 – czwartek

7.00 – + Wandę

12.00 – w intencji parafian – Msza św. zawierzenia

18.00 – + Stefanię i Józefa Stępień, Eugeniusza Grosz i zmarłych z rodziny

9.12 – piątek

7.00 -+ Wandę

18.00 – 1/ – + Bronisławę HELLER

             2/ – + brata Mariana Ziółkowskiego i zmarłych z rodziny

10.12 – sobota

7.00 – + Wandę

18.00 – 1/ – + Jana Majchrzaka (2 rocz.)

             2/ – + Jana FREJLICH (po pogrzeb.)

             3/ – + Józefę i Feliksa Angowskich i zmarłych z rodziny