Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                    

 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25. 02. 2024 r.

1. Dziś Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami
i składanymi ofiarami do puszek po Mszach św. wspieramy misjonarzy w ich posłudze.

2. Od dziś rozpoczynamy w naszej wspólnocie święty czas rekolekcji wielkopostnych. Zaplanujmy tak czas, abyśmy mogli uczestniczyć w rekolekcjach, które będą głoszone dziś według stałego porządku tj. o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00.  W tygodniu młodzież i osoby dorosłe zapraszamy na Msze św. z naukami rekolekcyjnymi od poniedziałku do środy o godz. 7.00, 16.00 i 18.00. Natomiast dzieci zapraszamy w poniedziałek i wtorek o godz. 8.15 – uczniowie klas od piątej do ósmej, o godz. 10.00 uczniowie klas od 0 do czwartej. W środę będzie miała miejsce spowiedź św. na zakończenie rekolekcji.  Przed południem spowiedź św. dla dorosłych i dzieci od godz. 8.30 do 9.30. O godz. 9.00 Msza św. z nauka rekolekcyjną dla uczniów klas od czwartej do ósmej. O godz. 10.30 msza z nauką rekolekcyjną dla uczniów od 0 do trzeciej klasy. Po południu okazja do spowiedzi od godz. 16.30 do 18.00. Tradycyjnie we wtorek i środę kolekta przeznaczona będzie dla Ks. Rekolekcjonisty jako wyraz naszej wdzięczności. Rekolekcje w tym roku poprowadzi Ks. Marek Januszewski – Ks. Proboszcz z Radoszek.

3. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. W każdą niedzielę wielkiego postu
o godz. 16.00 na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, natomiast w każdy piątek na nabożeństwo Drogi Krzyżowej po Mszy św. o godz. 7.00 oraz o godz. 17.30.

3. W środę o godz. 18.00 zapraszamy na nowennę do  M. B. Nieustającej Pomocy w łączności z Mszą św.

4. W czwartek zapraszamy od godz. 17.00 do 18.00 na adorację Najświętszego Sakramentu.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej w środę
w czasie rekolekcji wielkopostnych. W piątek o godz. 7.00 zapraszamy czcicieli Serca Jezusowego na Mszę św. W sobotę zaś o godz. 6.30 na Godzinki do Niepokalanego .Poczęcia N. M. Panny.

6. Osoby chore z posługą sakramentalną w domach odwiedzimy w wielki piątek tj. 29 marca.

7. W piątek spotkanie młodzieży przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Młodzież w środę uczestniczy w spowiedzi św., a w piątek o godz. 17.30 w Drodze Krzyżowej, Mszy św. po której spotkanie formacyjne.

8. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. O godz. 7.30 Msza św. w int. Róż Różańcowych przy naszej parafii, a po Mszy św. spotkanie dla członków Żywego Różańca w salce parafialnej.

9. Za tydzień w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujące do sakramentu pierwszej Komunii św.

10. Rozpoczął się czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Kartki do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej można odbierać w biurze parafialnym. Zwrócone kartki będą podstawą do wydawania zaświadczeń dotyczących praktyk religijnych.

11. Przy ołtarzu Matki Bożej wyłożone są skarbonki na jałmużnę wielkopostna dla osób chętnych przyjąć tę formę wielkopostnego wyrzeczenia. Ofiary ze skarbonek przekazane zostaną do Caritas z przeznaczeniem na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

12.Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wielu Bożych łask i Bożego błogosławieństwa.

13. W dniu jutrzejszym będzie miała miejsce wycinka drzew na naszym cmentarzu parafialnym, prosimy
o zabezpieczenie grobów.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE I SZKOLNE

W PARAFII ŚW. WOJCIECHA

26-28 LUTY 2024 R.

PONIEDZIAŁEK 26 LUTY

7.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

8.15 – 9.45 klasy V – VIII

10.00 – 11.30 klasy 0 – IV

16.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

WTOREK 27 LUTY

7.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

8.15 – 9.45 klasy V – VIII

10.00 – 11.30 klasy 0 – IV

16.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

ŚRODA 28 LUTY

7.00 –  Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

8.30 – 09.30 – Spowiedź Święta.

09.00 –  Msza Święta  klasy IV – VIII

10.30 –  Msza Święta  klasy 0 – III

16.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.

16.30 – 18.00 –  Spowiedź Święta.

18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.