Ogłoszenia i Intencje

Intencje Mszy św. (9 – 15.01.2022r.)

9.01 – niedziela

7.30 – 1/ – o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla członkiń Róży Różańcowej

                  z ul. Okólnej

           2/ – + Zdzisława Wysockiego (14 rocz.), rodziców Stolarskich, Honoratę i

                     Wacława STASIO

9.00 – o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla Róży Różańcowej z Kisin

10.30 – + Jadwigę (1 rocz./) i Stanisława Czarneckich

12.00 – + Marka Pepłowskiego

17.00 – + Janusza (7 rocz.) i Michała (11 rocz.) Patoków, siostrę Teresę,

                rodziców Kowalskich i rodziców Patoków

10.01 – poniedziałek

7.00 – 1/ – + Michała Rogowskiego(w rocznice śmierci)

           2/ – o zdrowie, Boże błogosław. i potrzebne łaski dla Marty i jej córki Nadii

18.00 – 1/ – + Jerzego (4 rocz.) i Władysławę Leśnych oraz rodziców i rodzeństwo

             2/ – o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla parafian

                   z ul. Karłowicza 1, 2, 4 i 6 oraz z ul. Kopernika i Wąskiej

11.01 – wtorek

7.00 – 1/ – + Barbarę i Janusza Dobrzyńskich, Leokadie Kraśniewską,

                     Barbarę Bagniewską i Kazimierza Cieślińskiego

           2/ – + Władysława (9 rocz.) i  Martę Plewa

18.00 – 1/ – + Stanisława Suda (1 rocz.)

             2/ – o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla parafian

                   z ul. Orzeszkowej i Słonecznej

12.01 – środa

7.00 –

18.00 – 1/ – o Boże błogosław. w Nowym Roku dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich

             2/ – o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla parafian

                   z ul. Zacisze, Komorowskiego, 17-tego stycznia i Północnej

13.01 – czwartek

7.00 –

18.00 – 1/ – o Boże błogosław. w Nowym Roku dla Róż Różańcowych rodziców

                    modlących się za dzieci

             2/ – + Edwarda Wiśniewskiego(7 rocz.), Stanisława (43 rocz.) i Zofię

                       Brzezińskich, Stanisławę i Wiesława Wiśniewskich

             3/ – o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla parafian

                    z ul. Sportowej, Dolnej, Robotniczej, Budowlanej, Warmińskiej,

                            Okrężnej, Okólnej, Parkowej i Asnyka

14.01 – piątek

7.00 – + Zofie i Eugeniusza Lech

18.00 – 1/ – o Boże błogosław., święte życie i potrzebne łaski dla wnucząt

             2/ – + Dariusza Krajkowskiego (intencja od sąsiadów)

             3/ – o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla parafian

                    z ul Wyszyńskiego 7, 9, 11, 13 i 15 oraz z domów jednorodzinnych

15.01 – sobota

7.00 –

18.00 – 1/ – + Henryka i Honoratę Gawenda, siostrę Elżbietę Majewską oraz

                       zmarłych z rodziny

             2/ – o Boże błogosław., opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla parafian

                    z ul. Wolności, Konopnickiej, Komornik, Przemysłowej, Grunwaldzkiej

                    i Olsztyńskiej

O g ł o s z e n i a      d u s z p a s t e r s k i e

 Niedziela Chrztu Pańskiego – 9.01.2022r.

1. Dzisiejszej niedzieli wspominamy Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Niedziela ta przypomina nam, że każdy z nas przyjął Sakramentu Chrztu św., który uczynił z nas dzieci Boże. Mamy iść na spotkanie z naszym Ojcem w niebie drogą Bożych przykazań i Ewangelii.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania a po Mszy św. o godz. 12.00 dla uczniów klas III i ich rodziców przygotowujących się do I Komunii św.

3. Zapraszamy na rodzinne kolędowanie przy żłóbku. Prosimy o zgłaszanie się chętnych rodzin, które przygotowują jedną kolędę i zaśpiewają wspólnie przy żłóbku w naszym kościele 23 stycznia po Mszy św. o godz. 12.00. Rodziny prosimy zgłaszać w zakrystii  oraz u pani Joanny z zespołu parafialnego z podaniem nazwy kolędy.

4. Jutro po Mszy św. wieczornej w Sali katechetycznej spotkanie członków

Akcji Katolickiej.

5. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na nasze Seminarium Duchowne w Toruniu gdzie do kapłaństwa przygotowuje się jeden z naszych parafian.

     Porządek kolęd … od 10 stycznia do końca …

7. W minionym tygodniu spośród nas odeszli:

– śp. Paweł Dziombowski, lat 33 z ul. Sportowej

– śp. Adam Chwedczuk, lat 53 z ul. Norwida

– śp. Jarosław Porębski, lat 54 z ul. Okólnej

– śp. Dariusz Krajkowski, lat 60 z ul. Lenartowicza            … dobry Jezu …   

Z racji trwającej epidemii corona wirusa kolędy w parafiach Działdowa odbywają się w formie błogosławieństwa kolędowego w kościołach.

10.01- poniedziałek – Karłowicza 1, 2, 4 i 6, Kopernika i Wąska

11.01 – wtorek – ul. Orzeszkowej i Słoneczna

12.01 – środa – ul. Zacisze, Komorowskiego, 17-stego stycznia i Północna

13,12 – czwartek – ul. Sportowa, Dolna, Robotnicza, Budowlana, Warmińska,

                                      Okrężna, Okólna, Parkowa i Asnyka

14.01 – piątek – ul. Wyszyńskiego 7, 9, 11, 13, 15 i domy jednorodzinne

15.01 – sobota – ul. Wolności, Konopnickiej, Komorniki, Przemysłowa,

                                  Grunwaldzka i Olsztyńska

– błogosławieństwa kolędowe w wyznaczone dni w kościele na Mszy św.

  o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.