Życzenia bpa Wiesława Śmigla na Boże Narodzenie

Drodzy bracia kapłani, czcigodne osoby konsekrowane, umiłowani w Chrystusie diecezjanie, szanowni goście, odwiedzający diecezję toruńską!

Boże Narodzenie to święta, które przypominają, a w liturgii uobecniają realne wejście Boga w ludzkie dzieje. „Bezsilność dziecka stała się wyrazem wszechmocy Boga, który nie stosuje żadnej innej władzy poza milczącą siłą prawdy i miłości… W całej arogancji światowych potęg jakże pocieszające jest ujrzenie tego spokojnego opanowania Boga i doświadczenie w ten sposób tajemniczości owej mocy, która na koniec okaże się silniejsza niż wszystkie inne moce, i która trwać będzie dłużej niż wszystkie głośne tryumfy świata. Jakąż wolność daje taka wiedza…” (J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2 Jezus z Nazaretu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, s. 1039). W tym historycznym wydarzeniu Dobry Bóg objawił swoją Miłość do ludzkości i do każdego człowieka. Dokonało się to w ludzkiej rodzinie, w której Maryja stała się Matką Boga a Józef Opiekunem Jezusa, przecież w świętej rodzinie Jezus „wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52).Od tamtego czasu Święta Bożego Narodzenia to dziękczynnie za Boże Dziecię, ale również święto rodziny, dobroci, pokoju oraz wzajemnych relacji pełnych szacunku i miłości. Każdy czas ma swoje radości, smutki oraz problemy (por. Koh 3, 1-11). W tym roku dziękujemy za odzyskaną 100 lat temu niepodległość Polski, ale także myślimy o przyszłości naszej Ojczyzny i pragniemy, by była Ona gościnnym, bezpiecznym i pełnym życzliwości domem dla wszystkich, którzy na tej ziemi chcą żyć. Nie zapominajmy o cierpiących, bezdomnych, osamotnionych, o dzieciach i dorosłych pozbawionych miłości i nadziei! Modlitwa w ich intencji, realna pomoc materialna czy codzienny gest pamięci i troski, to również szansa dla nas, by szlachetnie przeżyć Boże Narodzenie. Zachęcam Was, drogie siostry i drodzy bracia, aby Święta Bożego Narodzenia, poprzedzone adwentem, były czasem modlitwy, uwielbienia Boga, a w wymiarze rodzinnym i społecznym, by zaowocowały przebaczeniem, pojednaniem i serdecznością.

Życie ludzkie jest za krótkie oraz zbyt wartościowe i niepowtarzalne, by je marnować na waśnie, kłótnie, pogłębianie podziałów i złośliwości. Niech przy świątecznym stole nie zabraknie miejsca dla Jezusa Chrystusa, który odmienił bieg historii, a jeśli Go zaprosimy do naszego serca, to jest w stanie nieustannie zmieniać na lepsze nasze życie. Pamiętajmy o słowach św. Pawła Apostoła: „Nie daj zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem” (Rz 12, 21). Niech Święta Bożego Narodzenia pogłębią naszą wiarę, rozpalą miłość i umocnią nadzieję.

Przy okazji świątecznych życzeń proszę o modlitwę w intencji małżeństw i rodzin, a także o to, by każde poczęte dziecko zostało przyjęte z miłością. Proszę o modlitwę w intencji matek i ojców, którym brakuje odwagi lub siły do przyjęcia nowego życia. Niech Dobry Bóg usunie z ich życia niepewność i lęk, aby mogli odważnie i radośnie przyjąć nowe życie, tak jak Święta Rodzina przyjęła Dziecię Jezus!

Podziękowania kieruję w stronę duszpasterzy, zgromadzeń zakonnych i świeckich, którzy przez swoje zaangażowanie uczynili z adwentu i Świąt Bożego Narodzenia czas ewangelizacji, nawrócenia oraz modlitwy. Wiernym dziękuję za ich wytrwałość w wierze i miłość do Kościoła. Wszystkim życzę radosnych, rodzinnych oraz wolnych od trosk doczesnych Świąt Bożego Narodzenia! Przekazuję również najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju na nadchodzący rok 2019!

Z błogosławieństwem oraz modlitwą
bp Wiesław Śmigiel

Foto: Ks. Paweł Borowski

Add a Comment