Spotkania z Biblią…

 Spotkania z Biblią odbywać się będą w naszej parafii w każdą sobotę o godzinie 19.

ss

W najbliższą sobotę 16 listopada odbędzie się pierwsze spotkanie. Pragnę zaprosić wszystkich, którym nie wystarcza tylko udział w niedzielnej Eucharystii, ale którzy chcieliby odkrywać Miłość Pana Boga i Jego Słowo na kartach Pisma. Spotkania z Biblią są spotkaniami otwartymi. Nie są jak spotkania wspólnot zobowiązujące zawsze do uczestnictwa. Możesz przyjść, posłuchać, podzielić się swoim doświadczeniem wiary i usłyszanego Słowa – jeśli tylko chcesz. Pan czeka na Ciebie w swoim Słowie. Papież Franciszek w Lumen Fidei napisał, że „wiara jest to odpowiedź na Słowo Boga”. Wiara zaczyna się wtedy kiedy ja zaczynam żyć obietnicą Boga. W obietnice mogę jednak uwierzyć tylko wtedy, kiedy usłyszę Słowo. A Słowo domaga się głoszenia, objaśnienia i doświadczenia – bez tych elementów nie ma chrześcijaństwa w najczystszej formie.

Zabierz z półki Pismo Święte, coś do pisania, kawałek kartki i przyjdź, aby wyruszyć w pasjonującą podróż drogami Słowa.

 

Add a Comment