Ogłoszenia

O g ł o s z e n i a        d u s z p a s t e r s k i e

 

II niedziela po Bożym Narodzeniu – 3.01.2021r

 

  1. Dzisiaj nasz ks. Biskup Ordynariusz obchodzi swoje urodziny. Jako wspólnota parafialna składamy mu nasze życzenia:

– zdrowia duszy i ciała, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Światła Ducha Świętego w posługiwaniu dla naszej diecezji. Zapewniamy o naszej modlitwie w Jego intencji.

  1. W środę – 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. W Uroczystość Objawienia Pańskiego obowiązuje wzięcie udziału we Mszy św. Prządek Mszy św. w Objawienie Pańskie jak w niedziele.

Kolekta w Objawienie Pańskie przeznaczona jest na Misje św.

  1. Za tydzień przezywać będziemy niedzielę Chrztu Pańskiego. Niedziela ta przypomina nam o godności Dziecka Bożego i wzywa nas, abyśmy nieustannie wzrastali w łasce Chrztu św.

Kolekta za tydzień przeznaczona jest na nasze Seminarium Duchowne w Toruniu, gdzie do posługi kapłańskiej w naszej diecezji przygotowują się nowi kapłani.

  1. W minionym tygodniu spośród nas odeszli:

– śp. Jadwiga Sochacka, lat 90 z ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego

– śp. Marek Dziewulski, lat 38 z ul. Norwida

– śp. Krystyna Kamińska, lat 73 z ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego …dobry Jezu…