Triduum Paschalne

WIELKI  CZWARTEK  – dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. – nie odprawia się Mszy św. rano. Przed południem wszyscy kapłani uczestniczą we Mszy św. Krzyżma sprawowanej w Toruńskiej Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla. – Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu do...

WIELKI POST

WIELKI POST – CZAS ŁASKI I ZBAWIENIA Wielki Post to szczególny czas nawrócenia i przemiany, który ma nas duchowo przygotować do przeżycia najważniejszych świąt chrześcijańskich –  Świąt Wielkanocnych. Trwający od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku, a dokładnie do Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie, okres Wielkiego Postu liturgia rzymska od końca...

Życzenia bpa Wiesława Śmigla na Boże Narodzenie

Drodzy bracia kapłani, czcigodne osoby konsekrowane, umiłowani w Chrystusie diecezjanie, szanowni goście, odwiedzający diecezję toruńską! Boże Narodzenie to święta, które przypominają, a w liturgii uobecniają realne wejście Boga w ludzkie dzieje. „Bezsilność dziecka stała się wyrazem wszechmocy Boga, który nie stosuje żadnej innej władzy poza milczącą siłą prawdy i...